APP下载
登录

总储蓄率

百科 > 总储蓄率

1.什么是总储蓄率

总储蓄率是指一国储蓄金额占国民生产总值的百分比。

2.总储蓄率的计算公式

总储蓄率=

总储蓄

X 100%

国民生产总值


在西方经济学中,总储蓄是居民个人储蓄,公司企业储蓄及政府机构储蓄的总和。

评论  |   0条评论